Referenssit

Lahden Urheilu- ja Messukeskus
Spatium Toimitilat Oy:
Neljän kiinteistön kokonaisvaltaiset energiatehokkuusselvitykset.
Kohteina Lahden Urheilu- ja Messukeskus, logistiikkarakennus, vanha teollisuusrakennus sekä Lahden aluekeittiö.
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:
Useita hankkeita:
Hukkalämpöjen hyödyntäminen kahdessa teollisuuskohteessa, esiselvitys ja tukien hakeminen.
Energiasuunnittelun ohjeistaminen uudiskohteessa. Aurinkosähköhankinnan kilpailutuksessa avustaminen. Lämpöpumppujen kannattavuus- ja mitoituslaskenta kuudessa kohteessa siirryttäessä pois fossiilisista polttoaineista.
Mehtimäen urheilalue, Joensuu:
Esiselvitys alueen 12 kiinteistön aurinkosähkötuotannon potentiaalista sekä muiden energiatehokkuusparannusten, kuten jäähallin lauhdelämmön hyötykäytön potentiaalista.
Mikkelin jäähalli:
Selvitys lauhdelämmön hyötykäytöstä ja muista parannuksista, investointituen haku, toteutussuunnittelun johtaminen ja toteutusvalvonta käynnissä.

Mäntän Jääareena:
Käyttöhenkilökunnan koulutus ja etätuki, toimintaselostuksen teko
Imatran jäähalli:
Kohteessa on säästetty 900 MWh lämpöä vuodessa, kun kylmän tuotannossa syntyvää lauhdelämpöä ohjattiin ulkoilman sijaan hallin ilmanvaihdon lämmitykseen.
Olemme jatkoselvittäneet kohteen muiden energiatehokkuusparannusten potentiaalia, hakeneet energiatukia, ja parhaillaan ohjaamme ja valvomme toteutussunnittelua.

Corex Finland Oy:n Porin kartonkitehdas:
Esiselvitys hukkalämpöjen hyödyntämisestä, eli alkukartoitus suurimmista hukkalämmön lähteistä, lämmön hyödyntämiskohteista sekä kustannussäästöpotentiaalista. Lisäksi päivitimme tehtaan energiakulutuksen raportin.
Maatilat ja omakotitalot:
Uudiskohteen energiajärjestelmävaihtoehtojen vertailu omakotitaloon.
Selvityksiä aurinkosähkön kannattavuudesta ja mitoituksesta maatiloilla ja omakotitaloissa.
Aurinkosähköjärjestelmän kilpailutus ja toteutuksen valvonta.

Asiakkaamme antoivat palvelullemme arvosanan 4,64!

“Yhteydenpito ja kommunikaatio oli projektin aikana nopeaa ja hyvää.
Asiat hoituivat jämptisti aikataulussa.”

Asiakaspalaute, asiakastyytyväisyyskysely 2/2023, keskimääräinen arvosana asteikolla 1-5.