Tarinamme

Kiinteistösektorilla on suuri rooli maailmalla meneillään olevassa murroksessa. Rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat nimittäin maailman päästöistä lähes 40 %. Sähköistyminen on vallitseva megatrendi ja se on ratkaisu myös osaan kiinteistösektorin kohtaamista haasteista sekä hiilineutraalisuustavoitteista. Näkemyksemme mukaan toinen ratkaisun osista on kiinteistöjen energiankäytön ja -tuoton kokonaisuuden hallinta.

LUT-Yliopiston tutkimushankkeen tulosten mukaan energiatehokkuusparannuksilla, joilla voidaan vähentää merkittävästi rakennuskannan päästöjä, tuotetaan myös merkittäviä käyttökustannussäästöjä. Lisäksi hiilineutraali rakentaminen on mahdollista vain, kun otetaan huomioon myös rakennusten käytönaikaiset päästöt. Tutkimuksen kautta syntyneen osaamisemme pohjalta perustimme kahdeksan kollegan voimin yrityksemme Energy Plus Engineering Oy:n, jotta voimme olla konkreettisesti auttamassa kiinteistön omistajia saamaan kiinteistöistään parhaan tuoton, samalla kun he tekevät osansa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Tavoitteenamme on löytää kiinteistön omistajalle juuri hänen kiinteistöönsä kokonaisuuden kannalta parhaiten soveltuvat ratkaisut kiinteistön omistajan määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Tarkastelemme teknologiavaihtoehtoja – kuten lämpöpumput, ilmanvaihdon lämmöntalteenotto ja aurinkopaneelit – ilman minkään teknologian myymistarkoitusta, jolloin saat puolueettoman arvion teknologioiden mitoituksista sekä vaikutuksista.

Lupauksemme on tuottaa kiinteistön omistajalle säästöjä, jotka muodostavat lisäarvoa kiinteistölle.

Kohteenamme ovat sekä suuren kokoluokan kiinteistöt että pienemmät kokonaisuudet, kuten omakotitalot. Meillä on kokemusta monipuolisesti julkisista kiinteistöistä sekä yritysrakennuksista, jäähalleista konepajoihin ja toimistoista maatiloihin.

Oli kiinteistösi sitten hiljattain rakennettu tai vanhemman puoleinen, saattaa sieltä löytyä helposti rahaksi muutettavaa säästöpotentiaalia. Ota meihin yhteyttä ja selvitetään kiinteistösi mahdollisuudet yhdessä!