Imatran jäähalli: hukkalämpö hyötykäyttöön

Imatran jäähallilla toteutettiin vuonna 2021 investointi, jossa kylmän tuotannossa syntyvää lauhdelämpöä alettiin hyödyntää hallin ilmanvaihdon lämmityksessä. Yhteensä kohteessa on investoinnin myötä säästetty 900 MWh lämpöä vuodessa, joka vastaa 60 %:a koko jäähallin lämmöntarpeesta. Investoinnin toteutunut takaisinmaksuaika on ollut alle kaksi vuotta.

Miten jäähalleilla sitten voidaan käyttää hyödyksi kylmän tuotannossa syntyvää hukkalämpöä? Jäähalleissa käytetään lämpöä tilojen ja veden lämmitykseen. Imatralla jäähallin ilmanvaihtokoneisiin lisättiin kaksi lämpöpatteria, joissa kierrätetään kylmän teossa syntyvää lauhdelämpöä. Aikaisemmin syntynyt hukkalämpö lauhdutettiin suoraan ulkoilmaan, ja nyt suuri osa siitä käytetään tuloilman lämmitykseen. Tämä vähentää jäähalliin ostettavan lämmitysenergian tarvetta.

”Toteutuneet säästöt ovat ylittäneet odotuksemme”, kertoo Mitran toimitusjohtaja Lassi Nurmi. “On hienoa tehdä yhteistyötä EplusEn kanssa, kun kannattavuudet ja potentiaaliset säästöt arvioidaan realistisesti, ja säästöjä syntyykin vielä odotettua enemmän.”

Kylmän tuotannossa syntyvä lämpö lauhdutettiin aiemmin ulkoilmaan, ja nyt lämpö käytetään hyödyksi jäähallin tuloilman lämmityksessä.

Vuoden 2022 alussa jäähallilla on lämmityksessä siirrytty maakaasusta kaukolämpöön, jolloin käyttökustannukset ovat laskeneet entisestään. EplusE on selvittänyt myös muita mahdollisia parannuksia, auttanut investointien energiatukihakemuksissa sekä johtanut valittujen investointien toteutussuunnittelua, jotta jäähallin energiatehokkuutta voidaan parantaa myös tulevaisuudessa.